הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה הגישה כתב אישום כנגד קבלני ניקיון וכן כנגד החברות שהזמינו ממנה שירותי ניקיון וכנגד הבעלים והמנהל של החברה, על הפרת חובת פיקוח של נושא משרה.

זאת מאחר ולא היה לקבלן הניקיון רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה.

שימו לב, קבלן כוח אדם או קבלן שירותי שמירה/ ניקיון בין השאר, מחויב בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה.  לפני מתן הרישיון, משרד העבודה והרווחה בודק את הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה או העוסק המורשה ומאפשרת למשרד לפקח על עבודת הקבלן, ובכך לשמור על עובדיו אשר מגיעים לרוב מאוכלוסיות מוחלשות ובכך מגן עליהם. 

החוק קובע, כי האחריות הפלילית חלה קודם על הקבלן אבל חלה גם על מזמין השירות אשר השתמש בשירותי הקבלן ללא רישיון וזאת מאחר והאחריות של מזמין השירות אמורה לשמש כהגנה נוספת על זכויות העובדים. 

לכתבה המלאה לחץ כאן: https://www.gov.il/he/departments/news/unlicensed-services