להלן הסיבות בגינן הוגש כתב אישום חמור לחברה שהפעילה בית אבות סיעודי:

1. ניכוי ואי העברת כספים ליעדם (כספי הפנסיה)- בניגוד לחוק הגנת השכר.

2. אי תשלום גמול שעות נוספות - בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

3. העסקה בלי לתת מנוחת פיצוי (ללא מתן יום מנוחה שבועי) - בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

הוגש כתב אישום כלפי מנהלי החברה אשר לא הוכח שעשו הכל בכדי למנוע את ההפרות וכן נגזר קנס בסך של 1,000,000 ₪ על  שלושה סעיפי אישום, כל אחד מהן כלפי מספר עובדים. 

להלן קישור: https://www.gov.il/he/departments/news/67213-09-16 


רוצה להימנע מחדשות כאלו? האם אתה צריך בודק שכר? כנס ובדוק