על חברת השמירה והאבטחה חל בנוסף להוראות החוק, צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 אשר מיטיב עם העובדים עליהם חל הצו בנושאים מסויימים כגון: הפרשה לקרן השתלמות החל מהיום הראשון לעבודה.

עקב חקירה של אגף האכיפה במשרד העבודה והרווחה, נמצא כי החברה ניכתה כספים לקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות מהעובד ולא העבירה את הכספים ליעדם או העבירו באיחור בניגוד לסעיף 25א' לחוק הגנת השכר.

להלן הפעולות שנעשו על ידי אגף ההסדרה במשרד העבודה:

1. הוגש כתב אישום כנגד החברה בגין ההפרה 

2. הוחלט על שלילת רישיונה של החברה להעסקת עובדים בתחום השמירה.

3.  חולטה הערבות שהופקדה במשרד העבודה לצורך הבטחת זכויות העובדים.

רוצה להימנע מחדשות כאלו? האם אתה צריך בודק שכר? כנס ובדוק