החל משנת 2008, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני.
החובה להפריש חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה, ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה.

מינהל הסדרה ואכיפה  במשרד העבודה והרווחה שלח התראות למעסיקים והזדמנות לתקן את הליקויים לגבי כלל העובדים תוך המצאת אישורים של בודק שכר מוסמך על פתיחת קופות פנסיה וביצוע מלוא ההפרשות של כלל העובדים החל ממועד זכאותם ולמשך כל תקופת העסקתם.

רוצה להימנע מחדשות כאלו? האם אתה צריך בודק שכר? כנס ובדוק

לכתבה המלאה: https://www.gov.il/he/departments/news/pension_rights_article