טעויות נפוצות


לא היית רוצה להיתפס על טעויות בתום לב- דבר איתי לתכנית הגנה

קרן פנסיה

אי הפרשה לפנסיה לעובדים זכאים הפרשה בחסר לפנסיה בגין הגדרת רכיבים העברת ניכויים שלא במועד

שעות נוספות

חישוב שלא בהתאם להוראות החוק ללא התייחסות לחישוב שעות יומי ושבועי

צווי הרחבה

חישוב שכר ללא התייחסות לצווי הרחבה כגון: קרן השתלמות בענף הניקיון, שמירה ואבטחה תוספת ותק בענף הניקיון

מסמכים וטפסולוגיה

מסירת טפסים ומסמכים לעובד שלא בהתאם להוראות החוק. כגון: מסירת תלוש לעובד ללא כלל הרכיבים הנדרשים טופס הודעה לעובד שגוי

חלף שכר

תשלום שגוי על חלף שכר כגון: צבירה ותשלום ימי חופשה תשלום ימי חג/ שבתון צבירה ותשלום ימי מחלה