1 דקות קריאה

תשעה באב אינו נחשב כיום חג שבו זכאי העובד ליום מנוחה.

יחד עם זאת,ישנם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה שונים הקובעיםכי עובדים זכאים  לבחור יום בחירה ולהיעדר מעבודתם בתשלום וזאת בנוסף על ימי החג כמפורט בחוק מבלי שינוכה מהם יום חופשה ממכסת החופשה השנתית.

לעובד שלא חל עליו הסכמים או צו הרחבה בנושא, זכאי לבחור לנצל את ט' באב כיום חופשה ממכסת ימי החופשה להם זכאי בתנאי שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש.

אז לשאלתנו,האם מעסיק יכול להכריח עובד לעבוד ב-ט' באב?

אם העובד הודיע 30 ימים מראש שהוא לוקח יום חופש- אז לא.

אם לא הודיע- יצטרך להגיע לעבודה כיום רגיל או לבקש את אישר המעסיק להעדר ולקחת יום חופש ממכסת ימי החופשה.