1 דקות קריאה

אז תקציב הממשלה אושר ואיתו השלכות גם על השכר במשק. אז למה להעלות את שכר המינימום? בעיקר יציבות תעסוקתית, סיוע בשיקום המשק, לצמצם את פערי השכר והמעמדות כאשר מול נגד עינינו אלו העובדים החלשים שמשתכרים ברמות הנמוכות במשק. 

 • שכר המינימום- העלאת שכר מינימום בהדרגה ל-6,000 ₪ לחודש (כיום שכר המינימום עומד על 5,300 ₪ לחודש) 
מועדשכר מינימום לחודש
אפריל 20225,400
אפריל 20235,500
אפריל 20245,700
אפריל 20255,800
דצמבר 20256,000


 • גמישות בשוק- מעבר מחישוב שעות נוספות על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי. כאשר יש בבשורה הזו החרגה על האוכלוסיות המוחלשות.
  הגמישות תיתן לעובדים והן למעסיקים לנהל את זמני העבודה בהתאם לצרכים שלהם ושל העסק.
  אלו התנאים:
  • שעון גמיש יוחל בהתאם לגובה שכר בסיס של העובד. המעסיק יוכל להפעיל שעון גמיש רק לעובדים המשתכרים פי 1.5 משכר המינימום.
  • הגבלת הגמישות מצד המעסיק- מעסיק יוכל להמיר שעות נוספות בשיעור 125% (עד שעתיים ליום) ורק עד 17 שעות נוספות בחודש לשעות רגילות. כלומר לא ניתן להמיר שעות נוספות בשיעור 150% לשעות רגילות.
  • בצווי הרחבה והסכמי עבודה בהם יש הטבה לאופן חישוב שעות נוספות- לא יהיה ניתן להחיל את השעון הגמיש.
  • שעות ההשלמה שהעובד משלים ביום אחר במקום יום קצר שעבד- יחושבו לצורך הפרשות סוציאליות כגון: פנסיה. זאת מאחר וכיום, עובד שמועסק 6 שעות במקום 8 ביום, יש לו הפחתה בסוציאלי על השעתיים הנ"ל מאחר ואם עבד למחרת 10 שעות אז השעות הנוספות הן לא נחשבות השלמה אלא נוספות שלא מפרישים עליהם סוציאליות.
 • תיקון בחוק חופשה שנתית- עובדים בדרגה נמוכה יקבלו יום חופש נוסף. סה"כ 13 ימים נטו במקום 12 ימים הקיימים היום (לעובד באורך שבוע עבודה 5 ימים).
 • מגזר ציבורי- עסקת החבילה שמה לעצמה מטרה לשיפור גמישות העסקה במשק בעקבות משבר הקורונה ולייצר איזון בין צרכי העובד למעסיק. הגמישות תוכל לאפשר למעסיקים במגזר הציבורי להעסיק עובדים מהבית פעם בשבוע.
 • תקציב ייעודי לקידום סקטורים מוחלשים במגזר הציבורי לתיקון עיוותים במשק. כגון: סייעות בגני ילדים.