מאמרים #בודק שכר מוסמך


הידע שלי זה הכוח שלך

חוק הגברת האכיפה

חוק הגברת האכיפה מטיל לראשונה אחריות על מזמין השירות בגין זכויות עובדי הקבלן המועסקים על ידו ומנהיג הליך של עיצום כספי גם על מזמיני השירות ותיחום האחריות האזרחית והפלילית תוך התערבות בחוזה התקשרות בין מזמין שירות לבין הקבלן. זאת מאחר והנחת הבסיס של הרגולציה היא שהקבלן כמעסיק של העובד, הוא החייב הראשון בקיום הזכויות אך על מזמין השירות, חלה החובה לפקח על ביצוע ההוראות במהלך העסקה של העובד.

קרא עוד  
1 דקות קריאה

אחריות המעסיק/מזמין השירות על פי חוק הגברת האכיפה

לאחרונה משרד העבודה והרווחה מגביר את האכיפה לקיום דיני העבודה וצווי ההרחבה על ידי הטלת עיצומים כספיים על קבלנים ומזמיני שירות אשר הפרו את ההוראות הכתובות בתוספת השנייה והשלישית לחוק בהתאמה. יודגש כי מזמין השירות והמעסיק הישיר חשופים הן לתביעה אזרחית מצד העובד (אחריות אזרחית) והן לכתב אישום פלילי (אחריות פלילית).

קרא עוד  
1 דקות קריאה

הנחיית אכיפה-הנפקת תלוש שכר דיגיטלי כדרך למסירת תלושי שכר (תשע"ז-2017)

בהתאם לתקנות הגנת השכר מיום 26.7.17, במידה והעובד הסכים בכתב לא לקבל את תלוש השכר מודפס, המעסיק רשאי למסור לעובד את התלוש בין היתר דרך האינטרנט באתר מאובטח.

קרא עוד  
1 דקות קריאה

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר מהן השעות המותרות להעסיק את העובד, איך מחשבים שעות נוספות, מהי מנוחה שבועית ועוד. על המעסיק לנהל דוח נוכחות על מנת לחשב את השעות כנדרש לשכר המשולם.

קרא עוד  
1 דקות קריאה

חוק חופשה שנתית

מטרת חוק חופשה שנתית- צבירת כוחות ומנוחה ללא פגיעה בשכר העובד ואחת מזכויות היסוד במסגרת דיני העבודה. יש לשים לב לתיקון חישוב מספר ימי החופשה במהלך השנים ובהתאם לצו ההרחבה.

קרא עוד  
1 דקות קריאה

יום בחירות לכנסת

מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים בסמוך ליום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון ללא ניכוי יום חופש העסקת עובד??? עומדות בפניך 2 חלופות בהתאם לנוהג שהשתרש: 1. לשלם שכר בגובה 200% 2. לשלם שכר רגיל ולתת לעובד יום חופש נוסף במועד אחר יודגש כי יום הבחירות מוגדר החל משעה 7:00 ועד 22:00 להרחבה וחידודים בנושא כנסו לכתבה

קרא עוד  
1 דקות קריאה

מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך

מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך עם ניסיון מוכח. קיבלתם ביקורת ממשרד העבודה? יש לכם 30 ימים להגיב ולטעון טענותיכם.

קרא עוד  
1 דקות קריאה