מאמרים #ביקורת משרד העבודה


הידע שלי זה הכוח שלך

חוק שכר המינימום התשמ"ז- 1987

חוק שכר המינימום, לכאורה נשמע פשוט, נשמע שאין מצב שיש מי שחוטא בכך.... אבל מעסיקים בהחלט טועים בתשלומי שכר מינימום אם במודע ואם לאו. מה משרד העבודה בודק? איך ניתן להבטיח כי אני משלם כראוי?

קרא עוד  
1 דקות קריאה

סיכום פעילות של משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנים 2017 ו-2018

משרד העבודה מפרסם מידי שנה דוח שנתי המסכם את עבודת המינהל, לרבות נתונים בדבר הסנקציות שהטיל המינהל (סך התראות מנהליות, סך עיצומים כספיים וסכומם), מספר היתרים ורישיונות , פילוח לענפים ועוד. במאמר אציג את הגדילה משנת 2017 לשנת 2018 תוך התייחסות לענפים השונים שנבדקו.

קרא עוד  
1 דקות קריאה

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958, מה אומר החוק במילים פשוטות? ומה משרד העבודה בודק?

משרד העבודה שם לנגד עיניו את אכיפת חוקי העבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות כגון: עובדי ניקיון, מלצרות ועוד. בראש ובראשונה המשרד מתעדף בדיקת חוקים "משפיעי שכר". הפעם ננתח ונלמד את חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958, מה אומר החוק במילים פשוטות? מה משרד העבודה בודק? דוגמאות להפרות ותיקונן וטיפים פרקטיים.

קרא עוד  
1 דקות קריאה

מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך

מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך עם ניסיון מוכח. קיבלתם ביקורת ממשרד העבודה? יש לכם 30 ימים להגיב ולטעון טענותיכם.

קרא עוד  
1 דקות קריאה