בשנת 2020 משרד העבודה והרווחה הטיל:

 
0
 
0
 
0
 
0