שירותים נוספים


בודק שכר מוסמך- ניסיון מוכח

דוח תקופתי בודק שכר מוסמך

דוח תקופתי בהתאם לחוק הגברת האכיפה: דרישת מסמכים בדיקת מדגם עובדים הוצאת דוח טיוטה לתיקון הפרות, מעקב והוצאת דוח סופי בדיקת פנסיה שנתית לכלל העובדים *מזמין שירות- האינטראקציה מלאה מול הקבלן

קרא עוד

בדיקת הוצאות השכר בעסק

בדיקת תשלומי שכר ששולמו ביתר לעובד- חיסכון של מאות ואלפי שקלים לעסק במידה ונמצאו רכיבים כאלו.

קרא עוד

אישור בודק שכר לביקורת-התראה/עיצום כספי של משרד העבודה

לאחרונה משרד העבודה מרחיב את הפיקוח ומעבה את האכיפה בביקורות יזומות וביקורות עקב תלונת עובד. הליווי כולל אישור בודק שכר בהתאם לליקויים שנמצאו וייעוץ בהתאם לביקורת.

קרא עוד

תחשיב לחוו"ד משפטית לבית דין לעבודה

יותר ויותר עובדים תובעים את מזמין השירות. כהגנה לבית הדין, יש צורך בתחשיב זכויות העובד על ידי בודק שכר מוסמך וייצוג על ידי עו"ד.

קרא עוד

מזמין שירות- בדיקת הצעות קבלנים במסגרת מכרז לבחינת רווח "סביר"

קבלת תחשיבים מרו"ח של הקבלנים חישוב עלויות שכר, הוצאות שאינן שכר ותקורה על מנת להבטיח כי חוזה ההתקשרות מול קבלן הנבחר לא יהווה "חוזה הפסד".

קרא עוד

מזמין שירות- בדיקת חוזה התקשרות עם קבלן שירות

בדיקת חוזה ההתקשרות האם מקיים את הקריטריונים הנדרשים בחוק הגברת האכיפה , מסקנות והמלצות במידה והתנאים לא מתקיימים.

קרא עוד

מוקד תלונות עובדים

שירות ייחודי למעסיק אשר יבטיח את הפחתת תלונות עובדים לאור מתן האפשרות לבדיקת השכר. בהתאם לחוק, מזמין השירות צריך להבטיח כי עובד יידע מהי הכתובת לפניה במידה ומעוניין להתלונן. ניתן לפנות אלינו כ"מוקד פניות" לתלונות עובדי קבלן אשר יבדקו בקפידה עד לסיום תיקון ההפרה במידת הצורך.

קרא עוד

ייעוץ בודק שכר מוסמך

ייעוץ בדבר הליך מכרז מול קבלני שירות עדכון נספח תמחירי כתיבה וייעוץ לנהלי שכר פנימיים ומול קבלני השירות הדרכות קבלנים ומזמיני שירות בעיקרי החוק ויישומו

קרא עוד