שירות ייחודי למעסיק אשר יבטיח את הפחתת תלונות עובדים לאור מתן האפשרות לבדיקת השכר

סעיף 26 לחוק הגברת האכיפה קובע כי מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור, לרבות הודעה לפי סעיף 25(א)(3)(א), ולבירור המידע שבהודעה, ויידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו. בדרך כלל מזמין השירות יתלה מודעה במשרדי הקבלן, ירשום לאן ניתן לפנות בהודעה לעובד והדרך המומלצת והיעילה היא לרשום על גבי התלושים בהודעה מידי חודש את פרטי ההתקשרות ולמי ניתן לפנות. לא קבע מזמין השירות דרך למסירת הודעה או לא יידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו, תחול עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו. מעבר לכתוב בחוק, אני ממליצה גם למעסיקים ובטח למזמיני שירות אשר משלמים לקבלן תמורה לעבודתו והעסקת העובדים, לספק לעובדים גורם מוסמך - בודק שכר מוסמך- אשר יהווה מוקד תלונות. גם אם אין בתלונה דבר, העובד יידע כי המעסיק בבסיסו רוצה שישולם לעובד כל זכויותיו המעוגנות בחוק ובהסכם בניהם ואם העובד חש כי שולם לו רכיב בחסר ולא קיבל מחשב השכר תשובות מספיק מקצועיות, תהיה לו כתובת הולמת לברר את הנושא. אם ימצא כי העובד צודק, המעסיק יתקן את תלוש השכר. מעסיקים שימו לב מה אתם מרוויחים: 1. העובדים שלכם מראש מרגישים מוגנים. הם יודעים שאתם רוצים שהשכר ישולם להם כראוי. 2. אם עובד פונה אלי ואני מוצאת טעות- אנו נלמד את הטעות האם נעשתה גם לרוחב מאחר ולרוב הטעויות הינן גם הגדרות מערכת שכר. 3. העובד יקבל את מבוקשו, יחזור להיות בראש שקט ואף יהיה גאה בכך שיש לו מעסיק שמוביל זכויות עובדים בנושא שכר. 4. הדרך הינה דרך ארץ, יש כבוד הדדי בין עובד למעסיק. העובד לא יכעס על המעסיק כי יודע שאם יש בעיה המעסיק ישר יתקן ויסתמך על חוות דעת מקצועית. חברים, זאת הדרך הנכונה לקיים עסק מוביל ולתת לעובדיכם תחושת כבוד.