בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

פסק דין מיום 2/9/21 | ביה"ד הארצי פסק כי הפקדה לפיקדון מסתננים אינה מחליפה הפקדות לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף הניקיון

בהתאם לתיקון בחוק העובדים הזרים משנת 2017 יש להפקיד לעובדים מסתננים  16% לחשבון הפיקדון. 

מנגד, בצו ההרחבה בענף הניקיון המעסיק צריך להפריש לעובדים תשלומים לקופות בשיעורים גבוהים מהשיעורים המקובלים בענפי משק אחרים ואשר מעל 16% מהשכר לפיצויי פיטורים שיש להעבירו לחשבון הפיקדון של המסתננים. 

בנוסף, מעסיק בענף הניקיון צריך להעביר גם תשלומים בשיעור 7.5% מהשכר הקובע (בהתאם לצו) לקרן השתלמות. 

מה שקרה בשטח, מעסיקים טענו כי חלה עליהם החובה , אפילו שהעובד הינו עובד ניקיון, להפקיד רק את ה-16% של פיקדון מסתננים לעובד מסתנן מאחר וזה בא במקום תשלומי הפנסיה והקרן השתלמות כמו שנהוג במשק. 

בענף הניקיון, שיעורי ההפרשות לפנסיה הינן:

  7.5% תגמולים מעסיק+ 8.33% פיצויים בגין שכר יסוד+חלף שכר+הבראה+תוספת ותק 

7.5% תגמולים מעסיק + 6% פיצויים בגין שעות נוספות 

ו-5% בגין רכיב נסיעות 

עבור קרן השתלמות 7.5% מעסיק. 

בית הדין הארצי פסק כי יש להפריש לעובד ניקיון מסתנן על פי צו הרחבה והסכמים קיבוציים אשר בהכרח שיעורי ההפרשות גבוהים מ-16% ובנוסף להפריש גם לקרן השתלמות. את ההפרשות יש להעביר לרשות האוכלוסין.  

בגין קרן השתלמות ההסתדרות וקו לעובד גרסו כי יש להעביר את התשלומים לידי העובד. הארגון והיועץ המשפטי סברו כי יש להפקידם בחשבון הפיקדון ובאת כוח היועץ המשפטי אף ציינה כי אין מניעה בהיבט המעשי לעשות כן.