בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

חוק הגברת האכיפה

מהו חוק הגברת האכיפה?

מטרתו של חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011 הינו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על ידי הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ישירים ומזמיני השירות ותיחום האחריות האזרחית והפלילית תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות למעסיק.

החוק חל מתאריך 19.6.2012

מיהו מזמין השירות?

מי שמקבל אצלו שירות מקבלן , במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית באמצעות עובדי הקבלן כאשר החוק חל על 3 תחומי שירות כדלקמן:

  • ענף שמירה ואבטחה;
  • ענף הניקיון;
  • ענף ההסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות

מה תפקידו של בודק שכר?

בדיקות תקופתיות ועל פי בקשת מזמין השירות/ המעסיק על מנת לוודא כי השכר ששולם לעובד הינו בהתאם לחוק הגברת האכיפה, דיני עבודה וצווי הרחבה.

בודק שכר לא יפעל בניגוד עניינים , לא יהיה עובד קבלן או מזמין שירות שהוא עורך בדיקות תקופתיות על פי בקשתו או עובד של בעל זיקה מהם או נושא משרה בהם (סעיף 44 לחוק).

סעיף 27 בחוק מגדיר כי תהא זו הגנה טובה למזמין השירות אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי ההפרה עשה ככל שביכולתו לתקן את ההפרה עד כדי חילוט ערבות והפסקת חוזה ההתקשרות עם קבלן השירות.

 מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך