בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

יום בחירות לכנסת

לשון החוק: "עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד מהמוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החדשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת"

  • מי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים בסמוך ליום הבחירות- זכאי לתשלום בגין יום השבתון כאילו הגיע לעבודה ללא ניכוי יום חופש.
  • עובד המועסק ב"שירותים ציבוריים" כגון: תחבורה ציבורית (כפי שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה), יעבוד כרגיל ללא זכות ליום שבתון אך המעסיק יאשר לו ללכת ולהצביע.

עובד אשר עבד ביום הבחירות זכאי לתשלום בהתאם לנוהג שהשתרש לפי 2 חלופות:

  • תשלום בגובה 200%.
  • תשלום שכר רגיל עבור עבודתו ויום חופש נוסף (חידוד: עובד עבד רק 4 שעות ביום הבחירות- יקבל 4 שעות חופשה בגין שעות עבודתו).

דגשים:

  • שימו לב!  תשלום עבור הזכויות הסוציאליות יחושבו  על בסיס ה-100% כשעות רגילות ולא על ה-100% הנוספות.
  • עובדים שעבדו שעות נוספות ביום הבחירות זכאים לגמול נוסף בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.
  • יום הבחירות מוגדר החל משעה 7:00 ועד 22:00.
  • עובד המועסק באופן חד פעמי זכאי גם לתמורת חופשה בגובה 4% מהשכר.
  • ועדת הכספים מיום 5.2.2020 אישרה כי עובד סיעודי שאינו ישראלי, המועסק על ידי יחיד, לא יהיה זכאי לתשלום אם לא עבד ביום הבחירות. עובד שעבד ביום זה יהיה זכאי לתשלום רגיל של 100% בלבד.      https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press05.02.20b.aspx

לשירותים שלי כנסו וראו איך אוכל לעזור לכם