בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בדיקת הוצאות שכר בעסק

ללכת על ביצים!

הוצאות השכר בעסק הן מההוצאות הכואבות ביותר למעסיק מאחר והן ההוצאות הגדולות ביותר ברוב העסקים. 

מטרת הבדיקה- לבדוק את כלל תשלומי השכר לעובד, תנאיו והפרשות סוציאליות בהתאם לתוספת השניה לחוק הגברת האכיפה. שימו לב כי הבדיקה הזו רחבה יותר מאשר הבדיקה התקופתית הנעשית למזמין שירות בהתאם לתוספת השלישית בחוק. 

הבדיקה כוללת:

  •  למידת הסכמי שכר רלונטיים לעסק 
  • בדיקת חוזי העסקה/ הודעה לעובד וסיווגם לסולמות השכר ודירוגם בעסק 
  • נהלי דיווח של מחלקת משאבי אנוש/ גורם רלוונטי למחלקת שכר 
  • עיבוד השכר על ידי מחלקת שכר 
  • עיבוד דוחות נוכחות בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה 
  • הגדרת מערכת שכר בהתאם לסיווג העובד 
  • הגדרת קופות פנסיה וקרנות השתלמות במערכת השכר 
  • בדיקת תשלומי השכר לרבות- שכר יסוד, הבראה, חופשה, מחלה, חגים ועוד בהתאם לדיני עבודה וצווי הרחבה. כמובן שהבדיקה מתבססת על החוזה בין המעסיק לעובד. 
  • בדיקת פנסיה וקרן השתלמות שנתית לבקשת המעסיק הבדיקה תהא על כלל העובדים או מדגמית. יובהר כי הבדיקה כוללת גם במידה וימצא כי המעסיק משלם רכיבים ביתר ולא רק רכיבים בחסר. הדוח ישקף לך תמונה רחבה ומלאה על תשלומי השכר בעסק. אני מאמינה שכדאי להשקיע בבדיקה אפילו חד פעמית על מנת להכיר את נבכי העסק מאשר לקום יום אחד לביקורת או תביעת עובד בגין רכיב שלא שולם בלי ידיעתך ובתום