fbpx

מה אני יכולה להעניק לך אישור בודק שכר מוסמך דוח תקופתי בודק שכר בדיקת חוזה מול קבלני שירות בדיקת הוצאות שכר בעסק

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים.

דוח תקופתי למזמין שירות/ מעסיק

זה רק עניין של זמן עד שעובד יתבע אותך כמזמין שירות/ כמעסיק או שמשרד העבודה יבקר בפתח דלתיכם.

אז למה כדאי לך להשקיע בדוח תקופתי של בודק שכר מוסמך? יש לכך כמה הטבות בחוק.

בדיקת חוזה מול קבלני שירות

מזמין שירות- איך אתה יודע שהקבלן בענף הניקיון או שמירה ואבטחה לא משלם בחסר בגללך? 

בהתאם לחוק הגברת האכיפה, באחריות מזמין השירות לבדוק כי החוזה שנחתם מול הקבלן אינו חוזה “הפסד” וכי קיים רווח קבלני.

 

 

 

ללכת על ביצים

בדיקת הוצאות שכר בעסק- איך ניתן לחסוך אלפי שקלים בעסק בשנה? ואיך ניתן למנוע חשיפה לביקורות ותביעות?

מטרת הבדיקה- לבדוק את כלל תשלומי השכר לעובד והפרשות סוציאליות בהתאם לתוספת השניה לחוק הגברת האכיפה. 

אישור בודק שכר מוסמך

כיצד ניתן להפחית או לבטל את ההתראה המנהלית או העיצום הכספי בביקורת משרד העבודה? 

למה חשוב להגיב בזמן למשרד העבודה ואיך הניסיון שלי הוא יתרון משמעותי בשבילך

 
 
 
Scroll to Top

איזה כייף שעשית את הצעד הראשון שלך

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים

איזה כייף שאתה נרשם לאתגר

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים