fbpx

תשלום להורה עקב היעדרות לצורך סיוע אישי לילדו עם מוגבלות

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשם מחלת ילד) מגדיר כי עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי ל- 18 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות, לאדם עם המוגבלות.

לאחר שהעובד ניצל ימים אלו, הוא זכאי עד 18 ימים נוספים של היעדרות בתנאי שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:

 1. בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו

2.  בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי.

3.  הוא הורה עצמאי.

4. האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.

 * בזקיפת ימי היעדרות , זכאי העובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו. חלקי ימים יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר. 

** עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון, שבו נעדר בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו. 

בנוסף העובד זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם המוגבלות, בלא ניכוי שעות היעדרות משכר עבודתו. 

לאחר שהעובד ניצל שעות אלו, הוא זכאי לעד 52 שעות נוספות בשנה ובתנאי שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות כמפורט בסעיפים 1-4 לעיל. 

* עובד במשרה חלקית זכאי לשעות היעדרות לפי חלקיות המשרה – יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובד בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובד או 182 שעות, לפי הנמוך. 

** שעות העבודה של העובד בחודש= הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד ברבע השנה שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר ב-12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון . במניין שעות העבודה תובא בחשבון גם היעדרות בתשלום שדינו כדין שכר עבודה. 

שימו לב- החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות ללא הגבלת גיל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

איזה כייף שעשית את הצעד הראשון שלך

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים

איזה כייף שאתה נרשם לאתגר

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים