סיכום פעילות משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנת 2020

משרד העבודה מפרסם מידי שנה דוח שנתי המסכם את עבודת המינהל, לרבות נתונים בדבר הסנקציות שהטיל המינהל (סך התראות מנהליות, סך עיצומים כספיים וסכומם), מספר היתרים ורישיונות , פילוח לענפים ועוד. משרד העבודה שם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון וכן עובדים בעלי שכר נמוך הכולל מיקוד …

סיכום פעילות משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנת 2020 לקריאה »