בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

חוק הגברת האכיפה

חוק הגברת האכיפה מהו חוק הגברת האכיפה? מטרתו של חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011 הינו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה

קרא עוד »

יום בחירות לכנסת

יום בחירות לכנסת לשון החוק: "עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד מהמוסדות הציבוריים

קרא עוד »

חוק שכר המינימום

חוק שכר המינימום חוק שכר המינימום, לכאורה נשמע פשוט, נשמע שאין מצב שיש מי שחוטא בכך…. אבל מעסיקים בהחלט טועים בתשלומי שכר מינימום אם במודע

קרא עוד »

חוקים בדיני עבודה

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חוק הגנת שכר חוק שכר מינימום חוק שעות עבודה ומנוחה חוק חופשה שנתית חוק עבודת נשים חוק פיצויי פיטורים

קרא עוד »

חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית חוק חופשה שנתית סעיף 1 לחוק מגדיר מהו פרק זמן של "שנת עבודה" והוא: פרק זמן של שנים עשר חודש, שתחילתו אחד

קרא עוד »

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה חוק שעות עבודה ומנוחה על המעסיק לנהל רישום שוטף של שעות העבודה והמנוחה השבועית של העובדים. במידה והעובד יתבע בגין תשלום

קרא עוד »

פסק דין מיום 2/9/21 | ביה"ד הארצי פסק כי הפקדה לפיקדון מסתננים אינה מחליפה הפקדות לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף הניקיון

פסק דין מיום 2/9/21 | ביה"ד הארצי פסק כי הפקדה לפיקדון מסתננים אינה מחליפה הפקדות לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף הניקיון בהתאם לתיקון

קרא עוד »