fbpx

פעילות משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנת 2019

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים.

משרד העבודה מפרסם מידי שנה דוח שנתי המסכם את  עבודת המינהל, לרבות נתונים בדבר הסנקציות שהטיל המינהל (סך התראות מנהליות, סך עיצומים כספיים וסכומם), מספר היתרים ורישיונות , פילוח לענפים ועוד.

משרד העבודה שם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון וכן עובדים בעלי שכר נמוך הכולל מיקוד בקרב עובדים מהאוכלוסיה מהמגזר הלא יהודי.

החוקים הנבדקים הינם בעיקר חוקים “משפיעי שכר”.

איך המינהל מגיע דווקא אליכם? יותר ויותר עובדים מתלוננים ביחידת הפניות ללא קשר לזכותם לתבוע בבית דין וכן ביקורות יזומות מתוך מידע המגיע מיחידת המודיעין במינהל.

להלן החוקים המובילים שנבדקו וסך העיצומים שהוטלו על המעסיקים בגינם בשנת 2019:

תיאור החוק

שנת 2019 בש”ח

שנת 2018

בש”ח

אחוז גידול/קיטון

חוק שכר המינימום, התשמ”ז- 1987

5,628,620

7,691,040

-27%

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א- 1951

5,058,760

2,388,960

112%

חוק הגנת השכר, התשי”ח- 1958

130,277,120

54,532,800

139%

תשלומים מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה

46,016,720

12,599,680

265%

חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב-2011- אחריות מנכ”ל בתאגיד למניעת הפרות

7,197,845

2,096,640

243%

  • סה”כ בשנת 2019 הוטלו כ-200 מיליון ₪ לעומת שנת 2018 בה ניתנו עיצומים כספיים בסך כ-82 מיליון₪ ובשנת 2017 בה ניתנו עיצומים בסך כ-44 מיליון ₪. זאת מבלי שתקציב האגף יגדל! .   להפך, תקציב האגף קטן בכ-5 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2018  ואילו העיצומים הכספיים גדלו ב-118 מיליון ₪ –  גידול של-143%!
  • יש עליה דרסטית בהטלת עיצומים על מנכ”ל בתאגיד אשר לא פעלו למניעת ההפרה.
  • הטלת עיצומים בגין הפרשות לפנסיה צוברים תאוצה משנה לשנה. עדיין מעסיקים לא מפרישים לפנסיה לעובדים זכאים או שמעבירים את התשלומים באיחור. לסבר את האוזן- כל איחור שנחשב הפרה הינו סנקציה בסך 35,800 ש”ח פר איחור– עכשיו תכפילו במספר העובדים והחודשים שהעברתם את הפנסיה באיחור!!!
  • האגף הרחיב את בדיקותיו בשנת 2019 לענפים חדשים כגון: אולמות אירועים,שירותי בריאות, גינון, שירותי ייעוץ מנהלי.
  • הענפים בהם המשרד שם דגש בשנת 2019 וכמעט הכפיל את העיצומים- שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה וכ”א, היסעים והובלות, שירותי רכב, מוסדות חינוך, מסחר ומסעדנות.

אז למה אני מספרת לך את זה? כי החוק קבע , שאתה הוא האחראי וחשוף לתביעה אזרחית מצד העובד או עיצום כספי וכתב אישום פלילי מצד משרד העבודה.

 ולכן חשוב כבעל עסק, מנכ”ל תאגיד או מזמין שירות לצבור ידע, לוודא כי שולמו כל זכויות העובדים ולעשות בדק בית מידי פעם. 

אם גם אתה עסוק מאוד ואתה מעדיף איש מקצוע, בודק שכר מוסמך, שיעשה זאת עבורך בכדי לבנות לך תכנית הגנה- לחץ על  שירותים או דבר איתי. 

 להלן קישורים לדוח סיכום הפעילות של משרד העבודה:

שנת 2017:

 https://employment.molsa.gov.il/About/Units/RegularizationAndEnforcement/AnnualReports/sikum2017.pdf

שנת 2018:

https://employment.molsa.gov.il/About/Units/RegularizationAndEnforcement/AnnualReports/sikum2018.pdf

שנת 2019:

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/summary-of-activities-2019/he/summary-of-activities-2019.pdf

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

איזה כייף שעשית את הצעד הראשון שלך

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים

איזה כייף שאתה נרשם לאתגר

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים