בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

מה אני יכולה להעניק לך?

דוח תקופתי למזמין שירות/ מעסיק

זה רק עניין של זמן עד שעובד יתבע אותך כמזמין שירות/ כמעסיק או שמשרד העבודה יבקר בפתח דלתיכם.

אז למה כדאי לך להשקיע בדוח תקופתי של בודק שכר מוסמך? יש לכך כמה הטבות בחוק.

בדיקת חוזה מול קבלני שירות

מזמין שירות- איך אתה יודע שהקבלן בענף הניקיון או שמירה ואבטחה לא משלם בחסר בגללך? 

בהתאם לחוק הגברת האכיפה, באחריות מזמין השירות לבדוק כי החוזה שנחתם מול הקבלן אינו חוזה "הפסד" וכי קיים רווח קבלני.

 

 

 

ללכת על ביצים

בדיקת הוצאות שכר בעסק- איך ניתן לחסוך אלפי שקלים בעסק בשנה? ואיך ניתן למנוע חשיפה לביקורות ותביעות?

הוצאות השכר בעסק הן מההוצאות הכואבות ביותר למעסיק מאחר והן ההוצאות הגדולות ביותר ברוב העסקים. 

מטרת הבדיקה- לבדוק את כלל תשלומי השכר לעובד, תנאיו והפרשות סוציאליות בהתאם לתוספת השניה לחוק הגברת האכיפה. כל זאת בלי לפחד מתביעות וביקורות.

אישור בודק שכר מוסמך

כיצד ניתן להפחית או לבטל את ההתראה המנהלית או העיצום הכספי בביקורת משרד העבודה? 

למה חשוב להגיב בזמן למשרד העבודה ואיך הניסיון שלי הוא יתרון משמעותי בשבילך