fbpx

סיכום פעילות משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנת 2020

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים.

משרד העבודה מפרסם מידי שנה דוח שנתי המסכם את עבודת המינהל, לרבות נתונים בדבר הסנקציות שהטיל המינהל (סך התראות מנהליות, סך עיצומים כספיים וסכומם), מספר היתרים ורישיונות , פילוח לענפים ועוד. 

משרד העבודה שם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון וכן עובדים בעלי שכר נמוך הכולל מיקוד בקרב עובדים מהאוכלוסיה מהמגזר הלא יהודי. 

החוקים הנבדקים הינם בעיקר חוקים “משפיעי שכר”. 

מדוע השנה היו פחות ביקורות? 

לאור משבר הקורונה שפקד את מדינת ישראל , הוסתה רוב עבודת המפקחים לטיפול בבקשות של מעסיקים לקבלת היתר להוצאת נשים בתקופה המוגנת לחל”ת במסגרת חוק עבודת נשים (כמות הבקשות עלו באלפי אחוזים) ודגש בטיפול בפניות באוכלוסיות מוחלשות ועובדים זרים. 

בתקופה האחרונה, עם חזרת המשק לשגרה, המינהל מגביר את האכיפה והביקורות חוזרות ובגדול. 

להלן החוקים המובילים שנבדקו וסך העיצומים שהוטלו על המעסיקים בגינם בשנת 2020: 

תיאור החוקשנת 2019 בש”חשנת 2020 בש”חאחוז גידול/קיטון
חוק שכר המינימום, התשמ”ז- 19875,628,6203,483,055(39%)
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א- 19515,058,7601,005,480(80%)
חוק הגנת השכר, התשי”ח- 1958130,277,12029,231,260(78%)
תשלומים מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה46,016,72010,001,138(78%)
חוק עבודת הנוער, התשי”ג 1952-4,605,7405,053,05010%
חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב-2011- אחריות מנכ”ל בתאגיד למניעת הפרות7,197,8456,285,200(13%)
  • סה”כ בשנת 2020 הוטלו כ- 74 מיליון ₪ עיצומים כספיים  לעומת שנת 2019 שהוטלו כ-200 מיליון ₪ וזאת כתוצאה ממגיפת הקורונה כפי שפירטתי בתחילת המאמר.
  • הטלת עיצומים בגין הפרשות לפנסיה צוברים תאוצה משנה לשנה. עדיין מעסיקים לא מפרישים לפנסיה לעובדים זכאים או שמעבירים את התשלומים באיחור. לסבר את האוזן- כל איחור שנחשב הפרה הינו סנקציה בסך 35,800 ש”ח פר איחור– עכשיו תכפילו במספר העובדים והחודשים שהעברתם את הפנסיה באיחור!!!
  • הענפים בהם המשרד שם דגש בשנת 2020 – מסחר, תעשיה, מסעדות ושרותי שמירה אבטחה,  ניקיון,  כ”א ותחזוקה

 שימו לב, הקיטון שאתם רואים לא בא להרגיע אתכם ולומר שפעילות משרד העבודה נרגעה.

זה ממש לא שם.

 לאחרונה הרבה מאוד עובדים תובעים ומתלוננים למשרד העבודה  (אני יודעת כי הם מתקשרים אלי).

בנוסף, הביקורות חזרו והם לא הולכים להכחד.

דברו איתי לבחינת בדיקת שכר בחברתכם על מנת להקטין את החשיפה שלכם מול משרד העבודה או בתי משפט.    

להרחבה בנושא חוק הגברת האכיפה והאחריות שלך בנושא.

ליחצו על- מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך

להלן קישורים לדוח סיכום הפעילות של משרד העבודה: 

שנת 2017: https://employment.molsa.gov.il/About/Units/RegularizationAndEnforcement/AnnualReports/sikum2017.pdf 

שנת 2018: https://employment.molsa.gov.il/About/Units/RegularizationAndEnforcement/AnnualReports/sikum2018.pdf 

שנת 2019: https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/summary-of-activities-2019/he/summary-of-activities-2019.pdf 

שנת 2020: https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2020report-hasdara-achifa/he/workers-rights_hasdara-achifa-2020report.pdf

70 מחשבות על “סיכום פעילות משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנת 2020”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

איזה כייף שעשית את הצעד הראשון שלך

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים

איזה כייף שאתה נרשם לאתגר

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים